Download mijn proefschrift

CHARGE SYNDROME:
CHD7 mutations, heart defects
and overlapping syndromes

Waar gaat het over?

Samenvatting in begrijpelijke taal

CHARGE syndroom is een zeldzame combinatie van aangeboren afwijkingen van onder andere de ogen, oren, hersenzenuwen en het hart. De manier waarop CHARGE syndroom zich uit wisselt van persoon tot persoon, ook in de zeldzame gevallen waarbij meerdere familieleden zijn aangedaan. De oorzaak van CHARGE syndroom is bijna altijd een verandering in het gen waardoor minder of een verkeerd CHD7 eiwit wordt gemaakt. In dit proefschrift onderzoeken we veranderingen in het gen en hebben daarvoor de vrij toegankelijke online database www.CHD7.org gemaakt, waarin meer dan 750 veranderingen in het gen zijn samengevoegd. Op basis daarvan maakten we een richtlijn om dokters te helpen beslissen wanneer onderzoek van zinvol is in hun patiënt. Vervolgens bestuderen we het effect van veranderingen op het hart. Onze studie liet zien dat specifieke hartafwijkingen vaker voorkomen bij CHARGE syndroom, maar dat veranderingen geen veel voorkomende oorzaak zijn van niet-syndromale hartafwijkingen. Tot slot kijken we naar syndromen die erg op CHARGE syndroom lijken en proberen te begrijpen waarom dat zo is. We lieten zien dat dit wordt vaak veroorzaakt door een overlap op moleculair niveau. Het is niet altijd duidelijk welke veranderingen in het gen ziekte veroorzakend zijn. Daarom is toekomstig onderzoek nodig om een methode te ontwikkelen die de werking van het CHD7 eiwit kan meten. Verder is er behoefte aan wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen voor het medisch begeleiden van mensen met CHARGE syndroom.

Stellingen

Stellingen behorende bij het proefschrift CHARGE syndrome:  CHD7 mutations, heart defects and overlapping syndromes

Stelling 1

Voor typische CHARGE patiënten zonder een mutatie is een herevaluatie van het  gen gerechtvaardigd. (Dit proefschrift)

Stelling 2

Pathogene missense mutaties in het gen geven een milder fenotype dan truncerende mutaties. (Dit proefschrift)

Stelling 3

Het type hartafwijkingen dat wordt veroorzaakt door CHD7 mutaties is variabel, maar AVSD en conotruncale hartafwijkingen komen relatief vaak voor. (Dit proefschrift)

Stelling 4

Direct DNA-onderzoek van CHD7 is niet zinvol bij patiënten met een aangeboren hartafwijking, maar het is wel belangrijk om het CHD7 gen op te nemen in uitgebreidere genpanels voor aangeboren hartafwijkingen. (Dit proefschrift)

Stelling 5

Het spectrum van fenotypes dat wordt veroorzaakt door CHD7 mutaties kan het best beschreven worden als CHD7-gerelateerde aandoeningen. (Dit proefschrift)

Stelling 6

Overlappende fenotypes tussen verschillende syndromen kunnen inzicht geven in de overlappende onderliggende functies van betrokken genen in de embryogenese. (Dit proefschrift)

Stelling 7

Om patiënten met zeldzame aandoeningen te kunnen behandelen volgens de laatste inzichten, moeten richtlijnen voor patiëntenzorg makkelijk vindbaar, toegankelijk en aanpasbaar zijn.

Stelling 8

Het bezoeken van patiënten bijeenkomsten is een niet te onderschatten aanvulling bij klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Stelling 9

Wetenschap is slechts een beeld van de waarheid.

Stelling 10

Elk antwoord geeft weer nieuwe vragen.

NICOLE CORSTEN

“Ik werd tijdens mijn studie door de klinische genetica geraakt”

Sinds juni 2009 combineert Nicole haar klinische taken en opleidingstaken met onderzoek naar CHARGE syndroom en CHD7-mutaties, onder leiding van Prof. dr. C.M.A. van Ravenswaaij-Arts, Prof. dr. L. Kapusta, en Prof. dr. R.M.W. Hofstra, wat heeft geleid tot dit proefschrift. Zij heeft diverse voordrachten gehouden op nationale en internationale wetenschappelijke congressen, maar ook op nationale en internationale patiëntbijeenkomsten.

REGELS

Dit is goed om te weten voor de promotie op 11 oktober 2017

De ceremonie rondom de promotie is aan een streng protocol gebonden. Ter info: de ceremonie en verdediging is gewoon in het Nederlands.

Lees alle regels

Kom op tijd!

De promotie begint om 12.45 uur en geen minuut later! De pedel (de heer/dame met die stok) sluit om exact die tijd de deur. Ben je er dan niet? Dan kom je er helaas niet meer in.

Leeftijdsgrens

Kinderen onder de 6 jaar worden niet tot de plechtigheid toegelaten. Jammer, maar helaas. Regels zijn regels. Iedereen is wel welkom op de aansluitende receptie natuurlijk!

Geen foto’s

Tijdens de plechtigheid en de verdediging mogen er geen (ik herhaal: geen) foto’s gemaakt worden.

Kledingvoorschrift

“Het wordt op prijs gesteld dat de kleding in overeenstemming is met de waarde die de Universiteit aan de plechtigheid hecht.” Dus.

Lokaties

De promotie vindt plaats in de aula van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Aansluitend is er een receptie.

Academiegebouw, Broerstraat 5 te Groningen

De dichtsbijzijnde parkeergarage is die aan de Ossenmarkt, maar ook die aan het Boterdiep is circa 5 minuten lopen van de Universiteit.

Meer info

De Oude Gasfabriek, Langestraat 66 te Groningen

Parkeren kan heel eenvoudig onder De Oude Gasfabriek in parkeergarage Boterdiep (3 verschillende ingangen).

Meer info

Even gedag zeggen

Contact met me opnemen gaat heel makkelijk via onderstaand formulier.